Select Page
Težimo ka tome da budemo vodeći brend!

Težimo ka tome da budemo vodeći brend!

U Biznis inkubatoru Zenica koji je počeo sa radom 2006. godine, nastale su, razvile se i uspjele brojne poslovne ideje. Od tada pa do danas, Inkubator je dom za razvoj MSP koji im omogućuje da po povoljnim uslovima načine svoje prve poslovne korake i realizuju...